Image

Beneficis de l'activitat física

  • Ajuda a mantenir un pes saludable

  • Prevenció de malalties cròniques

  • Millora l’estat d’ànim

  • Millora la forma física

  • Disminueix el risc de depressió

  • Millora el sistema immunitari

  • Disminueix l’estrès i l’ansietat

  • Contribueix a dormir millor

Preguntes freqüents

En general l’activitat física es defineix com qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics que suposa una despesa energètica. L’exercici és una varietat d'activitat física planificada, estructurada, repetitiva i realitzada amb un objectiu relacionat amb la millora o el manteniment d'un o més components de l'aptitud o la forma física de la persona. Per tant, l'activitat física inclou l'exercici, però també altres activitats que comporten moviment corporal i es realitzen com a part dels moments d'activitats recreatives, esports, de la feina o ocupació, de formes de transport actives, de les tasques domèstiques, etc.

No hi ha una activitat física que es pugui considerar la millor. El més important és trobar una activitat física que realment motivi la persona a fer l’activitat. A l’hora d’elegir una activitat física és important considerar els gusts i les preferències de cada un i trobar una activitat que entri dins aquests gusts i preferències. A més, és molt importat que l’activitat es vagi adaptant a l’estat de forma i la capacitat de cada un, plantejant-se objectius realistes.

Tal com s’ha dit prèviament, el concepte d’activitat física és molt més ampli que el que molta gent es pensa. Hi ha moltes activitats que no són considerades esport o exercici i que aporten els efectes beneficiosos de l’activitat física, com poden ser qualsevol forma de ball, excursionisme o senderisme, ioga, activitats d’equilibri corporal o amb objectes, etc.

Els adults de 18 a 64 anys haurien d'acumular un mínim de 150 minuts setmanals d'activitat física aeròbica moderada, o bé 75 minuts d'activitat física aeròbica vigorosa cada setmana, o bé una combinació equivalent d'activitats moderades i vigoroses.
L'activitat aeròbica es practicarà en sessions de 10 minuts de durada, com a mínim.

Qualsevol persona pot fer o començar a fer activitat física, perquè segur que hi ha un tipus d’activitat física que la motiva, però és important anar adaptant la quantitat d’activitat física (durada i intensitat) a l’estat de forma propi, especialment si hom comença a fer activitat física o en torna a fer després d’un temps d’haver-ho deixat. En aquests casos fer una revisió mèdica prèvia, una prova d’esforç, pot ser adequat i ens donarà una idea molt precisa del nostre estat de forma i de la quantitat d’activitat física que podem fer de forma segura.