Image

Què és l'alcohol i com et perjudica

  • L’alcohol etílic o etanol és una substància depressora del sistema nerviós central que alenteix les funcions vitals.

  • A dosis baixes té un efecte euforitzant i de desinhibició (per això es pot confondre amb un estimulant), redueix la capacitat d'autocontrol i facilita l'aparició d'una conducta impulsiva. 

  • A dosis altes provoca visió borrosa, problemes de coordinació, irritabilitat, pèrdua del calor de l’organisme i, fins i tot, pot induir al coma. 

  • En adolescents, l’alcohol interfereix en el creixement, la nutrició i el desenvolupament de la personalitat.

  • El consum excessiu i/o prolongat d’alcohol afecta les funcions cerebrals, provoca canvis d’humor, pèrdua de memòria i de la capacitat de concentració, problemes socials, laborals i/o familiars i altres malalties (hipertensió arterial, gastritis, cardiopaties, cirrosi, etc.). 

Preguntes freqüents

Les begudes alcohòliques es poden classificar en dos grups, segons el procés d'elaboració: 

Fermentades (cervesa, sidra o vi): procedeixen de la fermentació natural dels sucres continguts en diferents fruites i cereals utilitzats per a l'elaboració del producte alcohòlic (raïms, pomes, etc.). La concentració d'etanol en aquestes begudes es troba entre un 5 per cent i un 20 per cent.

Destil·lades (vodka, whisky, rom, etc.): procedeixen de la depuració i destil·lació de les begudes fermentades, i s’hi obtenen majors concentracions d'alcohol, que poden arribar des d’un 35 per cent a un 60 per cent, depenent de la beguda.

Tradicionalment a Espanya la població adulta consumeix alcohol regularment, consum que està vinculat a la dieta i als esdeveniments socials. Els darrers vint anys s’han produït canvis tant en les quantitats ingerides com en el patró de consum i en el significat d’aquest. Actualment, es consumeix alcohol de manera intermitent, en forma d’afartaments concentrats en sessions de poques hores i associats principalment als caps de setmana en contextos d’oci.

Aquesta pauta de consum es denomina binge drinking o consum intensiu d’alcohol i es caracteritza per la ingesta elevada de begudes alcohòliques (cinc o més en el cas dels homes i quatre o més en el cas de les dones) en un període de temps de dues hores.

Aquest patró de consum, realitzat a l’adolescència, s’ha relacionat amb un increment de les possibilitats de viure situacions de violència i delinqüència, infeccions de transmissió sexual, baix rendiment acadèmic, accidents de trànsit o suïcidis. Cognitivament, afecta la memòria, l'atenció i la capacitat de prendre decisions, i afavoreix la impulsivitat i la depressió.

Com que l'alcohol és una substància depressora i les begudes energètiques* són estimulants, quan es combinen, la percepció de l'efecte d'ambdues es veu reduïda, encara que l'efecte real i perjudicial sobre l'organisme es manté per a les dues substàncies.

L'estimulació produïda per les begudes energètiques camufla el nivell d'alcoholèmia real, i això fa que es consumeixin més quantitats de les dues substàncies (aquesta circumstància es pot extrapolar a la combinació d'alcohol amb altres substàncies estimulants). Quan l'efecte estimulant desapareix, l'efecte depressor de l'alcohol es manifesta proporcionalment a la quantitat realment consumida.

* L’adjectiu «energètiques» no fa referència a les begudes isotòniques.

El consum d’alcohol interfereix en la capacitat per conduir. Com que és una substància depressora, conduir amb alcohol a l’organisme incrementa la possibilitat de sofrir un accident, perquè es produeixen les alteracions següents:

— Augment del temps de reacció

— Disminució dels reflexos

— Disminució de la coordinació dels moviments i el sentit de l’equilibri

— Subestimació de la velocitat

— Pèrdua d’agudesa visual

— Disminució de la percepció del risc deguda al fet que l'excés d'eufòria inicial pot dur a assumir més riscs

A més, augmenten les distraccions i es facilita la possibilitat d’adormir-se al volant.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) indica que no hi ha una quantitat «segura» per sota de la qual no hi hagi riscs. S’estima que a partir de certa quantitat en un mateix dia pot haver-hi un consum de risc.

A més del tipus i quantitat d’alcohol consumits, hi ha circumstàncies que influeixen en l’efecte de l’alcohol a l’organisme:

·         Edat: és més perjudicial per als i les joves, ja que el seu cervell està en procés de desenvolupament.

·         Pes i sexe: afecta més les persones amb menor massa corporal. També, com que és una substància hidrosoluble, afecta més les dones, ja que tenen major proporció de greix i menor proporció d'aigua, quedant l'alcohol més concentrat al cos femení. 

·         Quantitat i rapidesa de la ingesta: hi ha major intoxicació com més quantitat, més ràpidament i en menys temps es begui.

·         Les begudes alcohòliques amb gas carbònic com, per exemple, el cava, o les combinades amb begudes carbòniques (coles, tòniques, etc.) s’absorbeixen més ràpidament, i s’accelera la intoxicació.

·         Beure alcohol amb l’estómac buit: si l’alcohol, de camí a l’intestí prim, es troba amb l’estómac ple d’aliments, aquests faran que se’n retardi l’absorció, i s’alenteixi la intoxicació (encara que no s’eviten els danys a l’organisme).

·         Combinació amb altres substàncies: si es barreja amb altres substàncies depressores (tranquil·litzants, analgèsics, etc.), se’n potencien els efectes sedants; si es combina amb estimulants (èxtasi, amfetamina, etc.), augmenten la deshidratació i el risc d’un cop de calor; i si es pren amb cocaïna, augmenta la toxicitat d’ambdues substàncies. 

L'efecte de l'alcohol variarà en funció de la persona, el context i el tipus de beguda alcohòlica.
En funció de la persona, trobam que no és el mateix que en consumeixi un home o una dona.   
— L'alcohol es dilueix al cos en proporció a la quantitat d'aigua que l'organisme posseeix. Atès que el cos de les dones conté menor proporció d'aigua i major proporció de greix que el dels homes, l'alcohol queda més concentrat al cos femení, i s’hi aconsegueix un major nivell d'alcoholèmia que en els homes a igual quantitat d'alcohol ingerit.

— L’alcohol es metabolitza de forma diferent: en les dones, les quantitats de l’enzim alcoholdeshidrogenasa, que s’encarrega de fer la primera digestió metabòlica de l’alcohol i el transforma en acetaldehid, són menors que les que hi ha en els homes.

Per calcular la quantitat d’alcohol consumida s’utilitza la unitat de beguda estàndard (UBE), que, a l’Estat espanyol, té aquesta equivalència:

Tipus de beguda          Volum                   Nre. d’UBE

Vi                        1 got (100 cc)              1 UBE

Cervesa              1 canya (200 cc)          1 UBE

Licor                    1 copa (50 cc)              2 UBE

Combinat            1 combinat                    2 UBE

L'Organització Mundial de la Salut fa aquesta classificació en referència al tipus de consumidors i consumidores:

Consum                  Homes                               Dones

Baix risc      Fins a 17 UBE/setmana        Fins a 11 UBE/setmana

Alt risc         De 17 a 28 UBE/setmana     D’11 a 17 UBE/setmana

Perill            Més de 28 UBE/setmana      Més de 17 UBE/setmana