Image

Què són les drogues i com et perjudiquen

  • Droga és tota substància que, introduïda a l'organisme per qualsevol via d’administració, produeix una alteració del funcionament dels sistema nerviós central (SNC) i és susceptible de crear dependència psicològica, física o ambdues.

  • Les substàncies psicoactives o drogues poden modificar la consciència, la percepció, l’estat d’ànim o els processos de pensament.

  • Són substàncies psicoactives o drogues tant les que són legals (alcohol, tabac, fàrmacs, etc.) com les que són il·legals (cànnabis, cocaïna, amfetamina, etc.).

  • L’abús de substàncies es un patró de consum que, encara que no s’hagi arribat a establir una dependència, porta conseqüències negatives de tipus sanitari, laboral, escolar, familiar o social. 

Preguntes freqüents

En base als efectes sobre el sistema nerviós central (SNC), se'n fa la següent classificació:

o   Depressores (alcohol, tranquil·litzants o opi i els seus derivats): disminueixen o retarden el funcionament del SNC.

o   Estimulants (nicotina, cafeïna, cocaïna o amfetamina): acceleren l’activitat del SNC i provoquen eufòria, desinhibició, excitació motora i disminució de la son, entre altres.

o   Psicodèliques: (bolets o LSD): produeixen distorsions en les sensacions i alteracions en la forma de pensar. 

La major part de les drogues il·legals es presenten barrejades amb altres components (adulterants). L'objectiu d'aquesta pràctica habitual és aconseguir major benefici econòmic de la venda de la substància. Amb la mateixa quantitat, se n'aconsegueixen més dosis. Aquests adulterants varien segons la droga i poden produir danys difícils de predir, fins i tot més perjudicials que la mateixa droga. Alguns d’aquests adulterants són: cafeïna, analgèsics (paracetamol), analgèsics locals (lidocaïna, benzocaïna, etc.), medicaments retirats del mercat per l’alt índex de toxicitat (levamisole, fenacetina, etc.), diluents (mannitol, lactosa, sucres, etc.) i NPS (noves substàncies psicoactives), sobre les conseqüències del consum de les quals encara hi ha escassa informació. 

També anomenades «drogues de disseny», «Research Chemicals» o «Legal Highs». Són substàncies estimulants de tipus amfetamínic que han aparegut al mercat els darrers anys i que no estan regulades legalment. No es té quasi informació sobre els efectes secundaris d’aquestes substàncies ni les conseqüències del consum (a curt i llarg termini), i solen estar relacionades amb problemes de salut: hospitalitzacions per intoxicacions greus, suïcidis o morts. 

La dependència a una substància es caracteritza per una adaptació psicològica, fisiològica i bioquímica, conseqüència del consum reiterat d'aquesta substància. A mesura que s'estableix la dependència, el consum es fa cada vegada més necessari per evitar la síndrome d'abstinència, alhora que pot produir-se una disminució progressiva dels efectes de la droga. D'aquesta forma, es produirà la necessitat d'anar augmentant la dosi amb la finalitat d'aconseguir els efectes inicials. Aquest fenomen es diu tolerància.

La transició de les primeres etapes de consum d’una substància a l’ús problemàtic i a la dependència depèn d’una gran varietat de factors relacionats amb l’individu, el context i la substància.