Image

Beneficis d'una vida personal sana

  • Augmenta la capacitat per estimar i tenir una afectivitat madura i saludable

  • Obtens una major resistència a la pressió social i autogestiones millor el comportament

  • Augmenta la teva capacitat per desenvolupar la potencialitat i seguir creixent com a persona

  • Les persones que són felices viuen més temps i gaudeixen de millor salut

Preguntes freqüents

Mantenir actituds positives cap a un/a mateix/a

Transformar les dificultats personals i professionals en reptes

Entendre el fracàs com a part del procés de creixement

Eliminar els sentiments de culpa que ens inhabiliten a l’hora d’actuar i convertir-los en una actitud de responsabilitat que ens ajudi a ser persones més resolutives

Triar o crear entorns favorables per a un/a mateix/a posant distàncies amb persones i/o entorns que ens dificulten el creixement personal

Tenir les metes clares i definir els objectius vitals

Establir relacions personals satisfactòries 

Escoltar i tractar d'entendre a l'altra persona

Mantenir el contacte visual

Reconèixer quan l'altra persona diu o fa alguna cosa correcta

Deixar de parlar i anar-se’n si s'encalenteix

No dir coses deliberadament personals o feridores

No generalitzar o treure les opinions d'altres persones

No treure a la llum velles disputes no resoltes

No discutir sobre alguna cosa més d'una hora

No anar-se’n sense decidir quan es reprendrà la discussió